S
Steven Vonck

Spinning marathon ten voordele van ALS

In mei 2021 kreeg onze familie het verschrikkelijke nieuws dat een familielid getroffen is door ALS. Hoewel genezen op dit moment onmogelijk is, willen wij doen wat we kunnen in de strijd tegen dit monster. Zodoende zullen wij trachten om 1.000 euro in te zamelen door een spinning marathon te organiseren. In augustus zullen wij dit bedrag via de organisatie van de Dodentocht doneren, en ALS verder onder de aandacht brengen.

De ALS Liga België vzw werd opgericht door een groep van patiënten en hun familieleden. Ze hadden allen nood aan goede informatie, hulp en coördinatie voor de zorg bij ALS. De vereniging richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit ALS-patiënten of hun familie. Zij zijn dus allemaal ervaringsdeskundigen in deze ziekte, met haar directe en indirecte gevolgen.